Převody jsou bezpečné pouze v případě, že jsou využívány k zamýšlenému účelu. Obecně není naše služba uzpůsobena pro obchodní styk. WESTERN UNION® nemůže garantovat, jak se zaslanými finančními prostředky naloží druhá strana a proto by převody měly být uskutečňovány pouze mezi dvěma důvěřujícími si stranami. Jakmile jsou sděleny údaje o převodu druhé straně, je velká pravděpodobnost, že transfer bude vyzvednut. A to i v případě, že byl záměrně zaslán na chybné jméno a byl zamýšlen pouze jako jakýsi depozit. Výplata je sice podmíněna dokladem totožnosti, avšak pokud protistrana má veškeré údaje a zasílaný obnost je většího charakteru, pak je falešný doklad jen malou překážkou pro získání převodu. Doporučení tedy je: Pokud nechcete, aby byl transfer vyplacen, nesdělujte jeho údaje nebo ještě bezpečněji NEPOSÍLEJTE JEJ!!!!

Velice riskantní jsou převody k uskutečnění po internetu dohodnutých obchodů, nebo jako poplatek k získání po e-mailu slibovaného většího obnosu peněz. Toto jsou dva nejfrekventovanější modely používané k podvodnému vylákání peněz.

Samozřejmě nelze vyloučit obchodní užití našich služeb, ale základem je naprostá důvěra mezi odesilatelem a příjemcem. Pokud příjemce osobně neznáte, pak peníze nedoporučujeme zasílat!

WESTERN UNION® před takovýmto jednáním důrazně varuje a distancuje se od případných škod vzniklých nerespektováním těchto doporučení.

WESTERN UNION® si také vyhrazuje právo zamítnout uskutečnění podezřelých transakcí, nebo takových, u kterých nemá dostatek relevantních informací pro jejich objektivní zhodnocení.

Obvykle jsou peníze převedeny během několika minut. Výplata peněz však může být pozdržena nebo služba nedostupná kvůli určitým transakčním podmínkám, jako například odesílané částce, zemi určení, dostupnosti určité měny, regulačním opatřením, požadavkům na identifikaci, otevírací době poboček, rozdílům v časových pásmech, nebo při volbě zpožděné služby. Mohou být uplatněny i dodatečné restrikce. Detaily naleznete na formuláři pro zasílání peněz.

Pracovní doby jsou k dispozici na naší zelené lince 800 22 11 00, nebo na našem webu http://www.moneytransfer.cz/. Pro informace o pobočkách na světě využijte web http://locations.westernunion.com/.

Je nutné znát celé jméno příjemce a zemi, v které si hodlá peníze vyzvednout. Pokud zasíláte do USA. Mexika či Kanady je potřeba ještě uvést federální stát a město, kde bude převod vyzvednut.

Musíte znát jméno odesílatele, zemi odeslání, přibližně odeslanou částku, ať už v poslané či přijímané měně a kontrolní číslo peněžního převodu (MTCN), které Vám může sdělit jedině odesílatel. Také je nutné prokázat se platným dokladem totožnosti s fotografií.

Od 30. července 2016 všechny pobočky v České republice vyplácejí pouze CZK.

Z Česka můžete odesílat pouze CZK, na vybraných pobočkách lze do Ukrajiny, Číny a Vietnamu posílat také USD. V místě určení bude vyplacena buď lokální měna, nebo USD/EUR. O detailech výplaty se můžete informovat na naší zelené lince: 800 22 11 00.

Kurzy pro služby WESTERN UNION® se mírně liší, neboť Western Union je odvozuje od kurzu CZK na amerických finančních trzích. Protože se jedná o společnost s celosvětovou působností a musí mít nastavena jednotná pravidla po celém světě, logicky nemůže vycházet z našich lokálních směnných kurzů, které jsou značně ovlivněné politickými a obchodními záměry jednotlivých bank.

WESTERN UNION® převod peněz je expresní služba, která nepracuje s bankovními účty, protože by se tím celý proces zpomalil. Některé banky s Western Unionem spolupracují a jsou schopny zaslat v případě potřeby finanční prostředky z účtu, tak aby u nás byly vyzvednuty v hotovosti. Od nás ale zaslat peníze na účet nelze.

Western Union je dostupný téměř po celém světě. Ve většině zemí je síť poboček tak hustá, že nemusíte cestovat dále než několik kilometrů. Detaily o existujících pobočkách najdete na http://locations.westernunion.com/, nebo na naší zelené lince.

V České republice již v tomto případě nelze využít tzv. kontrolní otázky a odpovědi, jak tomu bylo dříve. Pokud čekáte finanční hotovost, ale nemůžete se prokázat platným dokladem totožnosti, nezbývá Vám nic jiného než požádat odesílatele, aby šel zpět na pobočku, ze které peníze poslal a změnil příjemce na osobu, která platný doklad má a peníze Vám poté předá. (Změna jména příjemce je bezplatná a zpravidla je provedena během několika minut.)

Peníze lze vyzvednout prakticky po neomezenou dobu od data zaslání. Pokud se však v systému nachází převod déle jak 40 dní, je třeba na to upozornit a počítat s malým zdržením, avšak stále se jedná o službu na počkání.

Osobně na kterémkoli obchodním místě, nejlépe však na pobočce, odkud jste Vaše peníze odesílali. Reklamaci přijme pracovník pobočky nebo přepážka, kde je služba Western Union nabízena. Pracovník pobočky Vám poskytne všechny potřebné informace k vyřízení reklamace či stížnosti. Bude Vás informovat, jakým způsobem budeme při vyřízení reklamace či stížnosti postupovat, v jaké lhůtě Vám reklamační pracovník odpoví, jakým způsobem se můžete informovat na postup vyřízení reklamace či stížnosti a jaké máte další možnosti.

Korespondenčně na adrese: PES – Peněžní expresní service, s. r. o. Vodičkova 41 112 09 Praha 1 Česká republika Dále jen Centrála PES

E-mailem info@moneytransfer.cz - pokud zašlete stížnost či reklamaci na centrálu PES e-mailem, není možné ověřit pravost podpisu (event. rozsah dispozičních práv), proto je obsah informací, které centrála PES v takovém případě oprávněna poskytnout, stanoven obecně závaznými právními normami.

Reklamaci či stížnost bude možné rychleji vyřešit, pokud ji doložíte příslušnými informacemi potřebnými pro její vyřízení:

  • Vaše identifikační údaje
  • Předmět podání reklamace (stručný popis obsahu reklamace či stížnosti obsahující také ty údaje, které jsou pro řešení daného podání podstatné)
  • Doklady nebo přílohy (např. kopie transakčního formuláře apod.)
  • Kontrolní číslo peněžního převodu (MTCN)
  • Datum předání reklamace
  • Vaše kontaktní adresa pro zaslání odpovědi, případně e-mailová adresa nebo telefonní číslo

Centrála PES garantuje maximální délku pro vyřízení reklamací či stížností 30 dní. Ve zvlášť odůvodněných případech může být doba pro vyřízení reklamace či stížnosti prodloužena. O výsledku reklamačního řízení budete vyrozuměni dle typu podání reklamace – korespondenčně nebo emailem.

Forma podání reklamace se také odvíjí od toho, na čí straně k pochybení došlo. Pokud na straně klienta (uvedl nesprávné údaje nebo je potřebuje změnit zasílanou částku), tak je nutné o změnu žádat osobně na pobočce, neboť se musí ověřit totožnost žadatele a tedy i oprávněnost žádosti o změnu/opravu. V případě, že k pochybení došlo na straně poskytovatele služby, lze na tuto chybu upozornit i telefonicky, či emailem, za předpokladu uvedení výše uvedených potřebných údajů.

Změna je bezplatná. Lze učinit jen jedna, jinak, u více změn, se musí transfer zrušit a provézt znovu. U změny finanční částky je tomu tak vždy, že se musí provézt znovu.