We are a payment institution under
the supervision of the CNB

western union

Bonus program

Dear clients,

we are introducing to You Bonus program which bring You a gift for 6 transfers made at Jindrisska 7 branch. The exact conditions of the program can be found below.

 

 

 

Pravidla a podmínky akce Bonusový program

1. Bonusový program je připraven jako dlouhodobý projekt bez předem plánovaného termínu ukončení. Společnost PES – Peněžní expresní service, s.r.o. si vyhrazuje právo bonusový program kdykoliv ukončit. Datum ukončení činnosti bude uživatelům oznámeno formou sdělení na www.moneytransfer.cz. Po tomto datu nebude možné připisovat razítkové body za uskutečněné transfery z provozovny v Jindřišské 7, 110 00 Praha 1 (dále jen Provozovna). Po ukončení programu bude možné do určeného data získat odměnu z dosud evidovaných bodů reprezentovanými razítky na klientské kartě. Veškeré nároky účastníků na odměny bonusového programu uplynutím stanovené lhůty po ukončení programu zanikají.

2. Akce je určena klientům, využívajícím služeb Western Union. Cílem akce je odměnit naše klienty za jejich loajalitu a časté využívání našich služeb milým dárkem (dále jen Odměna). Nárok na odměnu vzniká klientovi ve chvíli, kdy nasbírá na svou klientskou kartu šest razítkových bodů za uskutečněné transfery službou Western Union z Provozovny. Započítávají se pouze uskutečněné transakce podle pravidel popsaných v bodě 4. Razítkové body přidělí zákazníkovi zaměstnanec výše uvedené společnosti ihned po uskutečnění transakce. Na pozdější reklamace neudělení razítka není brán zřetel. Klientskou kartičku získá zákazník automaticky při odeslání nebo přijmutí transakce na Provozovně.

3. Provozovatelem akce je společnost PES – Peněžní expresní service, s.r.o se sídlem Vodičkova 791/41, 112 09 Praha 1, IČ: 25626558 (dále jen Provozovatel).

4. Podmínkou účasti je využití služby Western Union na Provozovně. Za využití služby Western Union se považuje uskutečnění výběru nebo zaslání peněz výše uvedenou službou jen na Provozovně. Vrácení zaslaného transferu zpět odesílateli se nepovažuje za uskutečněný transfer a nebude klientovi započítán.

5. Odměny na základě platných nároků budou zákazníkovi předány na Provozovně ihned po splnění podmínek bonusového programu, tedy nasbírání šesti razítkových bodů na svou klientskou kartičku, pokud Provozovatel bonusového programu určí jinak, tak nejdéle do 14 dnů. Odměna ani její předání zákazníkovi nejsou soudně vymahatelné.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na odměnu zejména z těchto důvodů: - registrační karta nebyla vyplněna úplně nebo pravdivě - razítkový bod není platný nebo čitelný.

Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo odmítnout nárok na bonus i bez udání důvodu.

7. Akce se nesmí zúčastnit osoby mladší 18 let.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit nebo akci zcela zrušit i bez předchozího upozornění.

Případné dotazy směrujte na provozovatele akce:

PES – Peněžní expresní service, s.r.o. Jindřišská 7, Praha 1. Tel. 224 210 101

 

V Praze, 30. 09. 2014.